Forte rekomenduje niewypłacanie dywidendy za 2017 r.Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Rada nadzorcza Fabryk Mebli Forte rekomenduje przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 54 405 170,89 zł na kapitał rezerwowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, poinformowała spółka.

"Rada nadzorcza spółki, na wniosek zarządu, podjęła decyzję o przedłożeniu do rozpatrzenia przez zwyczajne walne zgromadzenie Fabryk Mebli Forte S.A. propozycji podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 54 405 170,89 zł, zakładającej przeznaczenie całości zysku netto za rok obrotowy 2017 na kapitał rezerwowy" - czytamy w komunikacie.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2017 r. spółka miała 1 096 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)