Alior Bank oczekuje kosztu ryzyka na poziomie 1,8% w 2018 r.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - Alior Bank zakłada, że koszt ryzyka wzrośnie w 2018 r. do 1,8% wobec wcześniejszych założeń na ten rok na poziomie 1,9% i w porównaniu z 1,7% zanotowanego w 2017 r., wynika z prezentacji wynikowej.

Koszt ryzyka w I kw. 2018 r. wyniósł 1,8%.

Bank podwyższył także oczekiwania dotyczące wzrostu wolumenu kredytów brutto - ma on wynieść 5,5 - 6,5 mld zł (bez uwzględnienia odpisów, sprzedaży NPL, transakcji buy-sell-back i sekurytyzacji, ale z uwzględnieniem amortyzacji portfela) wobec wcześniejszych oczekiwań na poziomie 5-6 mld zł. W I kw. wzrost wolumenu kredytów brutto wyniósł 1,4 mld zł.

Oczekiwania co do wysokości marży odsetkowej netto oraz wskaźnika kosztów do dochodów (C/I) na ten rok pozostają bez zmian - mają one wynieść odpowiednio 4,6% oraz 44%.

Po I kw. br. marża odsetkowa wyniosła 4,5%, a wskaźnik C/I sięgnął 46,8%.

"Spadek marży odsetkowej (NIM) z 4,6% w IV kw.'17 do 4,5% w I kw.'18 [nastąpił] z uwagi na wzrost kosztów finansowania (kampanie depozytowe nakierowane na pozyskanie klientów ze strategicznych dla banku segmentów behawioralnych), wzrost salda aktywów płynnych oraz zrealizowany dodatkowy wzrost (przede wszystkim w IV kw.'17) w segmentach z niższą marżą odsetkową (głównie w obszarze średnich i dużych przedsiębiorstw)" - czytamy w prezentacji.

Ze względu na powyższe, spadek NIM nie zagraża realizacji celu przychodowego i ROE, podano także.

Cel strategiczny w zakresie zwrotu z kapitału (ROE) to 14%.

Bank podał, że po uwzględnieniu wpływu wdrożenia MSSF 9 wskaźnik ROE sięgnął 11,5% w I kw. 2018 roku wobec 8,5% w IV kw. 2017 r. oraz 5,4% w I kw. 2017 r.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.

(ISBnews)