PEManagers miało 2,62 mln zł zysku netto, 4,3 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 11.05.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotowało 2,62 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 4,3 mln zł wobec 4,66 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 12,39 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 11,62 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,17 mln zł wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej.

"Na koniec I kwartału 2018 r. aktywa brutto pod zarządzaniem grupy wyniosły 2,3 mld zł, natomiast aktywa netto 2 mld zł. Przychody z tytułu zarządzania osiągnęły w tym okresie poziom 12,4 mln zł i były wyższe o 6,6% w stosunku do I kwartału 2017 r., co przełożyło się również na wzrost zysku brutto z działalności podstawowej (wzrost o 7,2%)" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

W I kwartale 2018 r. Grupa PEM osiągnęła zysk brutto na poziomie 3,8 mln zł w porównaniu do 4,8 mln zł zysku brutto wypracowanego w analogicznym okresie roku poprzedniego.

"Spadek wyniku brutto w I kwartale 2018 r. był spowodowany głównie wzrostem kosztów ogólnego zarządu (5,5 mln zł w I kwartale 2018 r. w porównaniu do 4,5 mln zł w I kwartale 2017 r.), głównie w wyniku wzrostu kosztu wynagrodzeń zmiennych (zwiększenie rezerwy na Carry fee z związku ze wzrostem wycen spółek portfelowych)" - czytamy dalej.

"W I kwartale skupiliśmy się na budowaniu wartości spółek z portfela, a dodatkowo udało nam się wyjść z sukcesem z inwestycji Venture Capital prowadzonej przez fundusz Internet Ventures. Jednocześnie dalej rozwijaliśmy nasze kanały pozyskiwania kapitału – obok sprzedaży certyfikatów trzech naszych funduszy, kontynuowaliśmy emisje obligacji publicznych MCI.PrivateVentures. Pozytywne wydarzenia w naszych portfelach inwestycyjnych przełożyły się na dobre stopy zwrotu naszych funduszy i zadowalające wyniki finansowe" - skomentował prezes Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)