Zysk operacyjny wyniósł 7,07 mln zł wobec 1,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 44,49 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 41,45 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku przychody grupy kapitałowej wyniosły 44,5 mln zł, co stanowi wzrost o 7% w stosunku do analogicznego okresu 2017 roku i jest w głównej mierze spowodowane zwiększeniem sprzedaży usług diagnostycznych po przejęciu klientów AMI/Spectocor. Liczba wniosków o płatność do ubezpieczycieli wzrosła w stosunku do okresu porównawczego o 45%. Różnica pomiędzy dynamiką wzrostu liczby wniosków (+45%) a dynamiką wzrostu przychodów (+7%) wynika z niższego średniego kursu USD/PLN oraz procesu przejęcia klientów AMI. W styczniu i lutym 2017 roku grupa świadczyła usługi abonamentowe na rzecz AMI, od marca 2017 roku nastąpił transfer klientów i pojawiły się pierwsze wnioski o płatność z tytułu usług diagnostycznych wykonanych na rzecz klientów AMI" – czytamy w raporcie.

W I kw. całość przychodów grupy pochodziła ze sprzedaży systemu PocketECG, na które składały się przychody ze sprzedaży usług w kwocie 44,4 mln zł (wobec 41,3 mln zł w I kw. 2017 r.) stanowiące blisko 100% całości przychodów oraz przychody ze sprzedaży urządzeń do podmiotów niepowiązanych, które wyniosły 0,1 mln zł (wobec 0,2 mln zł w okresie porównawczym).

"Zdecydowana większość przychodów, tak samo jak w roku poprzednim, była denominowana w dolarach amerykańskich. W kolejnych latach, ze względu na ekspansję geograficzną grupy, spodziewana jest dywersyfikacja struktury walutowej przychodów ze sprzedaży" – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 0,86 mln zł wobec 0,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Medicalgorithmics S.A. to obecna na rynku od 2005 roku spółka wysokich technologii działająca w obszarze nieinwazyjnych urządzeń medycznych. Grupa dąży do osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań systemowych i algorytmicznych w diagnostyce kardiologicznej, w szczególności w zakresie analizy sygnału EKG. Spółka działa na m.in w USA i w Azji. W 2014 r. spółka przeniosła się na rynek główny warszawskiej giełdy z NewConnect, na którym była notowana od 2011 r.

(ISBnews)