Trakcja rekomenduje 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI rekomenduje przeznaczyć 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka.

"Zarząd Trakcji PRKiI podjął uchwałę w sprawie podziału zysku za rok 2017 rekomendując walnemu zgromadzeniu spółki, aby zysk w wysokości 32 039 476,84 zł przeznaczyć:
- w kwocie 5 139 954,80 zł (tj. 0,1 zł na jedną akcję) na wypłatę dywidendy,
- w kwocie 26 899 522,04 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie.

Zarząd przedstawi tę rekomendację do oceny rady nadzorczej, a ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy podejmie zwyczajne walne zgromadzenie spółki.

"Zarząd rekomenduje ustalenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 25 września 2018 r., a dzień wypłaty dywidendy proponuje ustalić na 15 października 2018 r. " - czytamy także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)