Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 VI o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze PlayWay zdecydują 27 czerwca o wypłacie 2,38 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.

"Walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 15 758 450,11 zł w ten sposób, że postanawia:

1) kwotę 15 708 000 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki, wypłacaną akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych akcji, to jest w wysokości 2,38 zł na jedną akcję,

2) pozostałą kwotę, tj. 50 450,11 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach uchwał.

PlayWay, który w 2016 roku zadebiutował na rynku głównym GPW, to inkubator zespołów deweloperskich, które tworzą gry komputerowe i mobilne w oparciu o pomysły własne oraz pomysły opracowane w centrali spółki.

(ISBnews)