Akcjonariusze Trakcji zdecydują 26 VI o 0,1 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Trakcji PRKiI zdecydują 26 czerwca br. o przeznaczeniu 5,1 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie opublikowane przez spółkę.

"Zwyczajne walne zgromadzenie niniejszym postanawia, że zysk netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 32 039 476,84 zł zostanie przeznaczony:

- w kwocie 5 139 954,8 zł na wypłatę dywidendy,

- w kwocie 26 899 522,04 zł na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Dzień dywidendy ma przypadać na 25 września 2018, zaś dzień wypłaty dywidendy na 15 października 2018 r., podano także.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)