Akcjonariusze KGHM zdecydują 26 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze KGHM Polska Miedź zdecydują o niewypłacaniu dywidendy za 2017 r., wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 26 czerwca.

"Po rozpatrzeniu wniosku zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przekazać zysk, w kwocie 1 323 766 788,38 zł, w całości na kapitał zapasowy spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

W 2017 r. KGHM miał 1568 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4 371 mln zł straty rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 1 323 mln zł wobec 4 085 mln zł straty rok wcześniej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)