Akcjonariusze ZE PAK zdecydują 22 VI o wypłacie 1,2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 25.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) zdecydują o przeznaczeniu 60,99 mln zł z zysku netto za 2017 r. tj. o wypłacie 1,2 zł na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 22 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenia postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 90 636 796,27 zł w następujący sposób:

1) kwotę 60 988 256,40 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza, że na jedną akcję spółki przypadać będzie kwota 1,20 zł,

2) pozostałą część zysku w kwocie 29 648 539,87 zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego spółki" – czytamy w projekcie uchwały.

Na dzień dywidendy zaproponowano 1 sierpnia 2018 r. Dywidenda miałaby zostać wypłacona w dwóch terminach:

a) 16.08.2018 r. - I rata w kwocie 30 494 128,2 zł (0,6 zł na akcję),

b) 30.10.2018 r. - II rata w kwocie 30 494 128,2 zł (0,6 zł na akcję).

ZE PAK odnotował 183,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 247,67 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 90,64 mln zł wobec 131,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa ZE PAK, w której Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin jest spółką dominującą, prowadzi działalność obejmującą wydobycie węgla brunatnego, jak również wytwarzanie oraz sprzedaż energii elektrycznej i ciepła. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)