Akcjonariusze Herkulesa zdecydują 29 VI o wypłacie 0,07 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Herkulesa zdecydują 29 czerwca o przeznaczeniu 3,04 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 0,07 zł na akcję, wynika z projektów uchwał.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia:

1. Dokonać przeznaczenia i podziału zysku netto w kwocie 7 279 677,28 zł wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2017 r. w następujący sposób:

1. Kwotę 3 038 849,8 zł, co stanowi 0,07 zł/brutto na jedną akcję, zostanie wypłacona akcjonariuszom w formie dywidendy,

2. Kwota 4 240 827,48 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy.

Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala dzień dywidendy /dzień nabycia praw do dywidendy na 29 sierpnia 2018 r. Termin wypłaty dywidendy zwyczajne walne zgromadzenie ustala na 19 września 2018 r., podano także w projektach uchwał.

Herkules jest dostawcą usług sprzętowych w zakresie wynajmu urządzeń dźwigowych oraz realizacji transportu ponadgabarytowego. Świadczy również usługi budowlano-montażowe wiązane z wznoszeniem obiektów kubaturowych, farm wiatrowych oraz realizuje obiekty telekomunikacyjne i energetyczne. Jest notowany na GPW od 2006 r.

(ISBnews)