Akcjonariusze Kopeksu zdecydują 28 czerwca o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Kopeksu zdecydują o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2017 w kwocie 66 354 022,37 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z projektów uchwał walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca.

"Na skutek pokrycia straty w przedmiotowy sposób do rozliczenia pozostaną straty z lat ubiegłych w kwocie 15 710 818,37 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Podstawową działalnością Grupy Kopex jest produkcja maszyn i urządzeń oraz działalność handlowo-usługowa dla firm przemysłu wydobywczego na całym świecie.

(ISBnews)