TDJ proponuje zmiany statutów Famuru, PGO i Zametu w ramach realizacji strategiiWarszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - TDJ rozpoczyna realizację nowej strategii inwestycyjnej i proponuje zmiany statutów kontrolowanych przez siebie spółek giełdowych: Famuru, PGO i Zametu, podało TDJ. Giełdowe spółki zwołały walne zgromadzenia m.in. w sprawie zmian w statutach na 29 czerwca.

"Pod koniec maja 2018 roku TDJ ogłosił nową strategię inwestycyjną na lata 2018-2022, której celem jest budowa długoterminowej wartości firmy. TDJ planuje osiągnąć ten cel w oparciu o dwa filary - wyjątkowy zespół i efektywne inwestycje. Drugi z nich realizowany będzie poprzez m.in. stałe wyprzedzanie trendów, dywersyfikację działalności inwestycyjnej, solidne finanse oraz stanie się preferowanym inwestorem dla potencjalnych spółek portfelowych" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z założeniami nowej strategii, TDJ pozostanie kluczowym inwestorem w obecnie kontrolowanych spółkach, niemniej, w zależności od potrzeb inwestycyjnych możliwe będzie, w perspektywie 5-letniej, zmniejszenie udziału w nich do poziomu 20-40%, przy założeniu zachowania kontroli. TDJ będzie aktywnie wspierał realizację długoterminowych strategii rozwoju spółek portfelowych, podkreślono w materiale.

"W związku z powyższym, TDJ zgłosił do porządku obrad zwyczajnych walnych zgromadzeń Famuru, PGO i Zametu, zwołanych na koniec czerwca 2018 roku, punkty dotyczące zmian w statutach spółek, mające na celu umożliwienie zachowania przez TDJ kontroli, poprzez przyznanie akcjonariuszowi uprawnień osobistych" - czytamy dalej.

"TDJ chce pozostać kluczowym inwestorem zarówno w FAMUR, PGO, jak i Zamet. […] Zgłaszane zmiany w statutach spółek dają gwarancję kontynuacji przez TDJ dotychczasowej roli długoterminowego i aktywnego akcjonariusza w naszych spółkach" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej TDJ Tomasz Domogała, cytowany w komunikacie.

Każda z trzech spółek, w okresie sprawowania przez TDJ kontroli, miała zapewnione zarówno wsparcie finansowe, jak i wsparcie w zakresie rozwoju organicznego, przeprowadzania akwizycji, ekspansji zagranicznej oraz realizacji strategii, podkreślono w materiale.

"Famur, PGO oraz Zamet znacząco zwiększyły w tym czasie skalę działalności, czego dowodem jest istotny wzrost przychodów spółek w tym okresie. Każda ze spółek zrealizowała szereg istotnych akwizycji, wspieranych przez TDJ, które pozwoliły zbudować znaczącą pozycję na rynku. Aktywny udział TDJ lub jego spółek zależnych w wymienionych transakcjach miał istotne znaczenie dla ich powodzenia, co pozytywnie wpłynęło na sytuację spółek, jak i wszystkich jej akcjonariuszy" - czytamy dalej.

"Dobrym przykładem znaczącej roli wsparcia ze strony głównego akcjonariusza było przejęcie kontroli nad Kopex, w którym to projekcie należy również wskazać na aktywne działanie TDJ i przejęcie na siebie ryzyka restrukturyzacji Kopeksu w najtrudniejszej początkowej fazie tego procesu oraz ustabilizowania sytuacji płynnościowej i organizacyjnej spółki w okresie od grudnia 2016 r. do czerwca 2017 r." - podkreślił Domogała.

TDJ to rodzinna firma inwestycyjna aktywna w pięciu obszarach. Największym z nich jest TDJ Equity, w ramach którego celem jest budowanie długoterminowej wartości poprzez inwestowanie w dojrzałe spółki. Portfel TDJ Equity składa się między innymi ze spółek notowanych na GPW - m.in. Famur, PGO, Zamet oraz spółek niepublicznych - FPM i NiUW Glinik. Kapitalizacja portfela aktywów giełdowych TDJ wynosi obecnie ponad 4 mld zł. TDJ realizuje również inwestycje w sektorze nieruchomości biurowych i mieszkaniowych, poprzez TDJ Estate. W obszarze TDJ Venture, poprzez partycypację w funduszu TDJ Pitango Ventures, realizowane są inwestycje w innowacyjne, technologiczne startupy o globalnym potencjale. TDJ Finance skupia się na inwestycjach w płynne aktywa finansowe.

(ISBnews)