Griffin Premium RE przystępuje do oferty akcji na min. 450 mln euroWarszawa, 11.06.2018 (ISBnews) - Griffin Premium RE przystępuje do realizacji oferty prywatnej, związanej z emisją do 350 mln akcji o wartości nominalnej 1,0 euro każda, w wyniku czego zamierza pozyskać conajmniej 450 mln euro, podała spółka.

„Wpływy z emisji prywatnej zostaną wykorzystane na zakup nowych nieruchomości, spłatę określonych pożyczek lub kredytów oraz na ogólne cele korporacyjne" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki ustalił, że nowe akcje zostaną zaoferowane za cenę sprzedaży równą wartości określonej jako Potrójna Wartość Aktywów Netto EPRA (ang. EPRA Triple Net Asset Value) (EPRA NNNAV), przedstawionej w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu spółki za okres 12 miesięcy upływający 31 grudnia 2017 r., tj. 1,57 euro, podano także.

„Oferta w ramach emisji prywatnej odbędzie się 11 czerwca 2018 r., a nowe akcje zostaną przydzielone inwestorom w dniu 12 czerwca 2018 r. Spółka zastrzega prawo do zmiany harmonogramu emisji prywatnej" - czytamy dalej.

Emisja prywatna obejmowała będzie emisję prywatną na rzecz inwestorów instytucjonalnych w Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza Stanami Zjednoczonymi (z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej) zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zmianami. Nowe akcje nie będą przedmiotem oferty publicznej i nie będą oferowane inwestorom indywidualnym, zaznaczono również.

Spółka zawarła umowę plasowania nowych akcji z Bankiem Zachodnim WBK, który będzie pełnił funkcję globalnego koordynatora i oferującego w związku z emisją prywatną. Bank Zachodni WBK S.A. nie jest zobowiązany do zagwarantowania powodzenia emisji nowych akcji, wskazano także.

„Spółka złoży wniosek do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie o dopuszczenie wszystkich nowych akcji do obrotu na rynku regulowanym w ramach notowań ciągłych. Z zastrzeżeniem zatwierdzenia prospektu przez Holenderski Urząd Rynków Finansowych (Stichting Autoriteit Financiële Markten), przewiduje się, że nowe akcje zostaną wprowadzone do obrotu w połowie lipca 2018 r." - podano również.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)