- Rynek mocy da polskiej energetyce czas i pieniądze, konieczne do przeprowadzenia modernizacji i transformacji w kierunku niskoemisyjnym. Może m.in. wesprzeć rozwój OZE - ocenił w rozmowie z PAP Biznes Filip Grzegorczyk, prezes Tauronu i wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

- Przedstawione we wtorek plany rozbudowy segmentu petrochemicznego przez PKN Orlen nie mają bezpośredniego wpływu na projekty inwestycyjne Grupy Azoty w segmencie poza nawozowym. Azoty są otwarte na rozmowy z PKN Orlen o współpracy w każdym obszarze - poinformował PAP Biznes prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki.

- LPP chce utrzymywać dywidendę na poziomie 10-15 proc. rocznego zysku netto - poinformował prezes LPP Marek Piechocki.

- Jeden z założycieli LPP i jej prezes Marek Piechocki poinformował w środę, że przeniesie posiadane przez siebie akcje spółki do prywatnej fundacji Semper Simul. Chce, by fundacja miała zapisane, że LPP będzie wypłacać „minimalną dywidendę”.

- LPP chce, by w 2021 roku przychody grupy wyniosły 10,5 mld zł - poinformowała spółka w komunikacie przed środową konferencją prasową. W 2017 roku przychody grupy wyniosły 7,03 mld zł. W swoich celach strategicznych LPP zakłada też, że do 2021 roku wyda na sieć salonów 1,5 mld zł.

- Grupa LPP planuje w 2019 roku otworzyć sklepy w Finlandii oraz Bośni i Hercegowinie – podała spółka w komunikacie prasowym. Jej ambicją jest wchodzenie każdego roku na co najmniej jeden nowy rynek.

- LPP chce do końca 2021 roku stworzyć w Polsce 4 tys. nowych miejsc pracy i wydać na inwestycje w kraju 2,2 mld zł – poinformował na środowej konferencji prezes LPP Marek Piechocki.

- LPP chce do końca 2021 roku stworzyć w Polsce 4 tys. nowych miejsc pracy i wydać na inwestycje w kraju 2,2 mld zł – poinformował na środowej konferencji prezes LPP Marek Piechocki.

- LPP przewiduje, że na koniec 2018 roku może mieć ok. 1 mld zł gotówki - poinformował w środę prezes Marek Piechocki.

- Prezes i główny akcjonariusz LPP Marek Piechocki uważa, że akcje spółki są obecnie przewartościowane.

- Zapisy na obligacje serii E dla inwestorów indywidualnych PKN Orlen potrwają od 18 do 29 czerwca 2018 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Orlen planuje w ramach transzy emisję do 2 mln obligacji o łącznej wartości nominalnej do 200 mln zł.

- Cena akcji Cyfrowego Polsatu oferowanych przez Sensor Overseas została ustalona na 22,5 zł - podała agencja Bloomberg.

- W ramach subskrypcji prywatnej Globe Trade Centre akcjonariusze objęli 13.233.492 akcje serii M - podała spółka w komunikacie. Maksymalna liczba akcji serii M, które mogły zostać wyemitowane na podstawie uchwały o podwyższeniu kapitału wynosiła 19.400.019.

- Innowacyjne projekty rozwiązań dla energetyki będą w centrum zainteresowania nowego funduszu typu Corporate Venture Capital (CVC), pierwszego tego typu w Polsce; umowę w sprawie jego powołania podpisały w środę Polski Fundusz Rozwoju oraz Tauron.

- Netia chce do 22 sierpnia spłacić 200 mln zł zadłużenia i przystąpić do umowy kredytów Cyfrowego Polsatu - podała Netia w komunikacie.

- Energa szacuje, że potencjalny, negatywny wpływ wyroków w trzech postępowaniach arbitrażowych o ustalenie nieistnienia stosunków prawnych mających wynikać z umów sprzedaży zielonych certyfikatów wynosi około 16 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

- Rada nadzorcza GPW zatwierdziła aktualizację strategii GPW do roku 2022 - poinformowała giełda w komunikacie. Cele finansowe spółki do 2020 roku pozostają bez zmian.

- Rada nadzorcza GPW powołała czterech członków zarządu GPW - poinformowała giełda w komunikacie. Do zarządu weszli: Jacek Fotek, Izabela Olszewska, Piotr Borowski oraz Dariusz Kułakowski.

- ASM Group, która sfinalizowała - wraz z FEZ FIZAN - zakup 91,6 proc. udziałów w niemieckiej spółce Vertikom, prowadzi rozmowy w sprawie kolejnych akwizycji. Grupa chce rozwijać się także organicznie - poinformował w środę prezes Adam Stańczak.

- Walne zgromadzenie i2 Development zdecydowało o wypłacie 1,12 zł dywidendy z zysku netto za 2017 r. - poinformował deweloper w komunikacie.

- Akcjonariusze NTT System zdecydowali o przeznaczeniu 1,64 mln zł na wypłatę dywidendy za 2017 rok, czyli 0,12 zł na jedną akcję - podała spółka w komunikacie.

- Oferta Apatora za 20,9 mln zł netto została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na dostawę liczników komunalnych innogy Stoen Operator - podał Apator w komunikacie.

- NWZ Emperii Holding zdecydowało o zniesieniu dematerializacji akcji spółki oraz wycofaniu ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW - poinformowała spółka w komunikacie.

- Oferta Budimeksu o wartości 546,8 mln zł netto została wybrana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej S61 - podał Budimex w komunikacie.

- ZWZ PKP Cargo zdecydowało, że z zysku za 2017 rok kwota 7,5 mln zł trafi na kapitał zapasowy, a prawie 86,5 mln zł zostanie przeznaczone na pokrycie strat z lat ubiegłych - podała spółka w komunikacie.

- Neuca ogłosiła ofertę skupu nie więcej niż 150.000 akcji własnych, stanowiących nie więcej niż 3,23 proc. kapitału zakładowego, po cenie 310 zł za jedną akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

- Walne Zgromadzenie Delko zdecydowało, że spółka wypłaci w formie dywidendy za 2017 rok łącznie 2,4 mln zł, czyli 0,40 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

- Walne Zgromadzenie Unibepu zdecydowało o przeznaczeniu na dywidendę 6,8 mln zł, czyli 0,2 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

================================

*** Więcej informacji o spółkach i rynku kapitałowym w serwisie ekonomicznym Polskiej Agencji Prasowej biznes.pap.pl.

================================