Konsorcjum Stali miało 5,69 mln zł zysku netto, 8,14 mln zł zysku EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 24.08.2018 (ISBnews) - Konsorcjum Stali odnotowało 5,69 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 8,14 mln zł wobec 6,26 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 451 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 373,1 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2018 r. spółka miała 17,14 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,43 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 912,06 mln zł w porównaniu z 732,11 mln zł rok wcześniej.

"Tak istotne wzrosty wartości przychodów ze sprzedaży to w dużej mierze efekt wzrostu cen r/r, gdyż sprzedaż w ujęciu tonażowym w okresach porównawczych rosła, ale dynamika tych wzrostów była niższa. W pierwszych sześciu miesiącach 2018 r. łączny wolumen sprzedaży wyniósł 347,7 tys. ton i był wyższy od analogicznego okresu roku 2017 r. o ok. 36,2 tys. ton, tj. o blisko 11%" - czytamy w raporcie.

Konsorcjum Stali S.A. działa w branży produkcji zbrojeń budowlanych oraz jest jedną z największych firm zajmujących się dystrybucją wyrobów hutniczych w Polsce. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)