PEManagers miał 1,75 mln zł zysku netto, 3,19 mln zł EBIT w II kw. 2018 r.Warszawa, 28.08.2018 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEManagers) odnotował 1,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2018 r. wobec 3,12 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,19 mln zł wobec 3,92 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z zarządzania sięgnęły 14,58 mln zł w II kw. 2018 r. wobec 11,11 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2018 r. spółka miała 4,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 7,58 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z zarządzania w wysokości 26,97 mln zł w porównaniu z 22,74 mln zł rok wcześniej.

"Grupa wypracowała 6,6 mln zł zysku brutto – o 1,1 mln zł mniej niż przed rokiem głównie z powodu wyższych kosztów wynagrodzeń zmiennych, tzw. carry fee; przychody zrealizowane w I półroczu były o 4,2 mln zł wyższe niż te z roku ubiegłego. Fundusze, którymi zarządza PEM, zanotowały rekordowe półrocze pod względem exitów; transakcje związane z iZettle, Dotpay/eCard oraz lifebrain przyniosły 577,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Wynagrodzenie stałe za zarządzanie funduszami, które skorelowane jest z wartością aktywów pod zarządzaniem, wyniosło 23,3 mln zł (22,1 mln zł rok wcześniej). W bieżącym półroczu Grupa PEM zrealizowała 3,7 mln zł wynagrodzenia zmiennego, które pochodziło głównie z zarządzania aktywami Subfunduszu MCI.TechVentures oraz Funduszu MCI.CreditVentures, podano także.

Aktywa netto pod zarzadzaniem wyniosły na dzień 30 czerwca br. 2 022,5 mln zł, co było wartością o 48,9 mln zł wyższą niż na koniec czerwca 2017 r.

"Mamy co najmniej dwa powody do zadowolenia po tym półroczu. Po pierwsze, po dość długiej przerwie, PEM pobrała zauważalne wynagrodzenie zmienne za zarządzanie, co oznacza bardzo dobry globalny wynik naszych funduszy (wynagrodzenie zmienne jest pobierane jeżeli łączna stopa zwrotu na całym funduszu przekroczy określony statutowo poziom). Po drugie - wszystkie wyjścia zrealizowane w tym półroczu są powyżej wycen ujętych w księgach na dzień poprzedzający umowę sprzedaży. W przypadku iZettle, ta nadwyżka wyniosła aż 95 mln zł, co potwierdza konserwatywny charakter naszych wycen" – powiedziała wiceprezes zarządu i CFO Private Equity Managers Ewa Ogryczak, cytowana w komunikacie.

Istotną pozycją finansową po stronie kosztów było zwiększenie rezerwy z tytułu carry fee w związku ze wzrostem wycen spółek portfelowych. Wyższe koszty pracownicze odbiły się na wyższych kosztach zarządu. Wpływ tych czynników spowodował spadek wyniku brutto Grupy do poziomu 6,6 mln zł względem 7,7 mln zł w pierwszym półroczu 2017 r., dodano.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)