Trakcja ma umowę na prace przy linii kolejowej E59 za 292,2 mln zł nettoWarszawa, 30.08.2018 (ISBnews) - Trakcja PRKiI podpisała z PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK) umowę na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres kontraktu na zadaniu pn. "Przebudowa układów torowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na linii kolejowej E59 odcinek Poznań Główny - Rokietnica" w ramach projektu "Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie", podała spółka. Wartość netto umowy wynosi 292,2 mln zł.

"Umowa przewiduje zaliczkę w wysokości 10% zaakceptowanej kwoty kontraktowej, która zostanie wypłacona w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku o wypłatę zaliczki. Prace będące przedmiotem umowy mają być zrealizowane w ciągu 23 miesięcy od daty rozpoczęcia robót (następny dzień po podpisaniu umowy przez ostatnią ze stron). Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów" - czytamy w komunikacie.

Trakcja PRKiI jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego w Polsce. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,37 mld zł w 2017 r.

(ISBnews)