Altus TFI przekazało zarządzanie czterema funduszami do Rockbridge TFIWarszawa, 15.01.2019 (ISBnews) - Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Altus TFI) przekazało zarządzanie czterema funduszami zamkniętymi do Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (Rockbridge TFI), podała spółka.

"Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. informuje, że w dniu 15 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany statutów funduszy:

1) Premium Properties Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1541,

2) Alter Semeko Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Mieszkaniowego z siedzibą w Warszawie wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1590,

3) Alter Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1036,

4) Alter Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Wierzytelności 3 z siedzibą w Warszawie, wpisanego do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 1322,

- zwane dalej łącznie 'Funduszami', zgodnie z którymi towarzystwem zarządzającym Funduszami jest Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Tym samym spełnione zostały przesłanki określone w umowach o przejęcie zarządzania Funduszami zawartymi pomiędzy Altus TFI a Rockbridge TFI oraz zaistniał skutek w postaci przejęcia zarządzania Funduszami" - czytamy w komunikacie.

Altus TFI pośrednio (tj. poprzez spółkę Altus Agent Transferowy sp. z o.o., której jest jedynym udziałowcem) posiada 79,51 % akcji w kapitale zakładowym oraz 79,51 % głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Rockbridge TFI. W związku z powyższym, wyniki finansowe Rockbridge TFI z tytułu zarządzania Funduszami będą uwzględnione w skonsolidowanym wyniku grupy kapitałowej Altus TFI.

W ocenie zarządu Altus TFI, przeniesienie zarządzania funduszami pozwala ograniczyć ryzyko regulacyjne dla uczestników funduszy, podano także.

Altus TFI jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)