Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują 24 IV o 2 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 27.03.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydują o przeznaczeniu 36 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 2 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 kwietnia.

"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanawia, że część zysku netto w kwocie 36 000 000 zł, wypracowanego przez spółkę w 2018 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla akcjonariuszy spółki. Na każdą akcję spółki będzie przypadała kwota 2 zł dywidendy" - czytamy w projekcie uchwały.

Pozostała część zysku netto w kwocie 2 292 721,49 zł zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy.

"Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia ustalić dzień 7 maja 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 14 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018" - czytamy dalej.

W 2018 r. Lokum Deweloper odnotował 64,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 71,41 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 38,29 mln zł. wobec 4 tys. zł zysku rok wcześniej.

W kwietniu 2018 r. akcjonariusze Lokum Deweloper zdecydowali o przeznaczeniu 15,12 mln zł z zysku za 2017 r. i lata poprzednie na dywidendę, co oznacza, że na każdą akcję przypadła kwota 0,84 zł.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)