Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują 26 IV o 3,07 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 01.04.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Asseco Poland zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 26 kwietnia br. o przeznaczeniu 3,07 zł na akcję na dywidendę z zysku za 2018 r. oraz dodatkowo z kapitału zapasowego, wynika z projektów uchwał na ZWZ.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Asseco Poland S.A. [...] postanawia: zysk netto wypracowany w roku obrotowym 2018 w kwocie 166 540 359,81 zł przeznaczyć w całości do podziału między akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy. 2) przeznaczyć ponadto do podziału pomiędzy akcjonariuszy, tj. na wypłatę dywidendy część środków zgromadzonych na kapitale zapasowym, pochodzących z zysku netto z lat ubiegłych w kwocie 88 270 570,4 zł. 3) ustalić, że łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy tj. do podziału pomiędzy akcjonariuszy wynosi 254 810 930,21 zł, tj. po 3,07 zł. 4) ustalić dzień dywidendy na dzień 20 maja 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na dzień 5 czerwca 2019 roku" - czytamy w projektach uchwał.

Asseco Poland specjalizuje się w produkcji i rozwoju oprogramowania. Jest to największy software house z polskim kapitałem, ponad połowę przychodów grupy stanowią rozwiązania własne. Asseco jest szóstym największym dostawcą oprogramowania w Europie (wg rankingu Truffle100 2014).

(ISBnews)