Braster miał 19,78 mln zł straty netto, 18,93 mln zł straty EBIT w 2018 r.Warszawa, 15.04.2019 (ISBnews) - Braster odnotował 19,78 mln zł jednostkowej straty netto w 2018 r. wobec 24,89 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 18,93 mln zł wobec 24,18 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,87 mln zł w 2018 r. wobec 0,4 mln zł rok wcześniej.

"Dla Braster rok 2018 to czas, w którym spółka intensywnie realizowała założenia przyjętej strategii rozwoju spółki i rozwijała sprzedaż na rynku rodzimym oraz na wyselekcjonowanych rynkach zagranicznych" - stwierdził zarząd w liście do akcjonariuszy.

W ich ocenie, pozytywny odbiór urządzenia Braster Pro przez środowisko medyczne przełożył się na zawarte przez spółkę kontrakty z zagranicznymi dystrybutorami m.in. w Bułgarii czy na Ukrainie. Jedną z bardziej znaczących umów była umowa zawarta z firmą Kontrue Technology Co. Ltd z siedzibą w Shenzhen w Chinach. Nawiązanie współpracy z chińskim dystrybutorem to istotny element ekspansji zagranicznej, gdyż otwiera jeden z najważniejszych i największych rynków docelowych dla spółki, zaznaczył zarząd.

"Rok 2019 rozpoczynamy z optymizmem. Wierzymy, że wysiłek włożony w rozwój urządzenia Braster oraz konsekwentnie realizowana strategia spółki spowoduje, iż spółka Braster będzie znana na całym świecie jako innowacyjna, polska marka dostarczająca wszystkim kobietom rozwiązanie, które zwiększa ich szanse na wykrycie podejrzanych zmian w piersiach i uratowanie życia" - dodał zarząd.

Braster jako jedyna firma na świecie posiada sprawdzoną technologię produkcji matryc ciekłokrystalicznych, w oparciu o którą opracowała prototyp urządzenia Brater Tester - innowacyjnego medycznego testera termograficznego służącego do wczesnego wykrywania patologii piersi, w szczególności raka piersi. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2015 r.

(ISBnews)