Wielton miał 69,37 mln zł zysku netto, 129,8 mln zł EBITDA w 2018 r.Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Wielton odnotował 69,37 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 77,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 96,08 mln zł wobec 89,04 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 129,8 mln zł wobec 116,1 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 2 068,31 mln zł w 2018 r. wobec 1 597,25 mln zł rok wcześniej.

"Osiągnęliśmy rekordowe, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym, wyniki sprzedażowe. Dokonaliśmy kolejnej akwizycji oraz istotnie rozbudowaliśmy nasz potencjał produkcyjny. Ugruntowaliśmy tym samym naszą pozycję wśród największych światowych graczy na rynku pojazdów użytkowych. W 2018 roku spółki tworzące Grupę Wielton sprzedały w sumie 18 396 naczep, przyczep i zabudów, czyli o 21,8% więcej niż w poprzednim roku" - napisał prezes Mariusz Golec w liście do akcjonariuszy.

Zaznaczył, że dobre wyniki sprzedażowe przełożyły się na rekordowe przychody.

"W ciągu 2018 roku osiągnęliśmy przychody ze sprzedaży w wysokości 2 068,3 mln zł, czyli o 29,5% wyższe niż w poprzednim roku. Tak więc niewiele dzieli już nas od realizacji strategicznego celu dla wielkości przychodów na 2020 rok w wysokości 2 400 mln zł. Uzyskaliśmy jednocześnie nieco wyższą marżę brutto na sprzedaży - na poziomie 13,7% w porównaniu 13,6% rok wcześniej. Rekordowy wynik osiągnęliśmy również na poziomie operacyjnym. Wyniósł on 96,1 mln zł, czyli wzrósł o 8% w porównaniu z 2017 rokiem. Rok 2018 zakończyliśmy z zyskiem netto, przypadającym dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 69,4 mln zł, czyli o 10,3% niższym niż w poprzednim roku" - wymienił prezes.

Należy jednakże pamiętać, że w 2017 roku Wielton rozpoznał aktywo na podatek odroczony z tytułu premii inwestycyjnej w związku z prowadzeniem działalności na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wygenerował zysk na okazjonalnym nabyciu jednostki zależnej, podkreślił prezes.

"Osiągnięty w 2018 roku wynik netto przełożył się na wysoki zwrot z zainwestowanego kapitału - wskaźnik ROE wyniósł 22,4%. Osiągnięte wyniki sprzedażowe, jak i finansowe wskazują, że realizujemy główne cele przyjętej w połowie 2017 roku strategii rozwoju Grupy na lata 2017-2020" - podsumował Golec.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2018 r. wyniósł 79,6 mln zł wobec 57,35 mln zł zysku rok wcześniej.

Wielton to największy producent i sprzedawca naczep i przyczep w Polsce, a w Europie jeden z wiodących graczy tego sektora. Spółka zadebiutowała na GPW w 2007 r.

(ISBnews)