KGHM planuje emisję obligacji do kwoty 2 mld zł na rynku polskim w II kw.Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - KGHM Polska Miedź zamierza ustanowić program emisji obligacji, w ramach którego zakłada pierwszą emisję niezabezpieczonych obligacji do kwoty 2 mld zł w II kwartale 2019 r., podała spółka.

"Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Oferta obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Emisja obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia obligacji zostaną skierowane do nie więcej niż 149 indywidualnie określonych adresatów" - czytamy w komunikacie.

Spółka ustali szczegółowe warunki programu oraz ostateczną wielkość emisji w terminie późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów oraz sytuacji na krajowym rynku obligacji.

"Planowana emisja obligacji stanowi realizację Strategii KGHM Polska Miedź S.A. na lata 2019-2023 w zakresie zapewnienia długookresowej stabilności finansowej poprzez między innymi oparcie struktury finansowania KGHM na instrumentach długoterminowych" - czytamy dalej.

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1997 r.

(ISBnews)