Warszawa, 09.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Grupy Azoty podjął uchwałę zakładającą przeznaczenie zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 w wysokości 171 064 449,85 zł w całości na powiększenie kapitału zapasowego, poinformowała spółka.

"Zarząd spółki, pomimo deklarowanej w polityce dywidendowej wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, rekomenduje, aby osiągnięty w 2018 roku zysk netto w całości pozostawić w spółce. Pozostawienie zysku w spółce będzie stanowić zabezpieczenie realizacji zaplanowanych zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności dotyczących zapewnienia finansowania wkładu własnego projektu "Polimery Police"" - czytamy w komunikacie.

W celu realizacji powyższej uchwały, zarząd wystąpi do rady nadzorczej o dokonanie oceny wniosku oraz do walnego zgromadzenia w celu dokonania podziału zysku za rok obrotowy 2018.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)