Akcjonariusze B. Handlowego zdecydują 5 VI o wypłacie 3,74 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 10.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Handlowego zdecydują o wypłacie 488,678 mln zł dywidendy z zysku za 2018 r., co oznacza 3,74 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 5 czerwca.

"(...) Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Handlowego w Warszawie S.A. postanawia:

I. Zysk netto banku za 2018 rok w kwocie 653 118 615,10 zł podzielić w następujący sposób:

1) dywidenda dla akcjonariuszy 488 666 904,00 zł co oznacza, iż kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję zwykłą wynosi 3 złote 74 grosze,

2) odpis na kapitał rezerwowy 164 451 711,10 zł.

II. Ustalić dzień dywidendy na dzień 13 czerwca 2019 roku (dzień dywidendy) oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2019 roku (termin wypłaty dywidendy)" - czytamy w komunikacie.

W czerwcu ub. roku akcjonariusze Banku Handlowego postanowili przeznaczyć na dywidendę kwotę 537,01 mln zł z zysku za 2017 r., co dało wypłatę w wysokości 4,11 zł na akcję. Z zysku za 2016 rok bank wypłacił dywidendę w kwocie 591,8 mln zł, czyli 4,53 zł na akcję.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)