Portfel zleceń Erbudu miał wartość 2,17 mld zł na koniec marcaWarszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Grupa Erbud miała portfel zleceń w wysokości 2 174 mln zł według stanu na koniec marca br., z czego 1 377 mln zł przypada na 2019 rok, a 796 mln zł na dalsze lata (2020-2021), podała spółka. Od 1 kwietnia do 14 maja 2019 r. grupa podpisała kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł.

"Udział zamówień publicznych w portfelu zgromadzonym na koniec marca wyniósł 42%. Największym kontraktem publicznym realizowanym przez Grupę Erbud jest umowa spółki PBDI (w konsorcjum z Mostami Łódź) z GDDKiA na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 o wartości 715,2 mln zł. Na PBDI S.A. przypada połowa tej kwoty, czyli 357,6 mln zł"- czytamy w komunikacie.

Od 1 kwietnia do 14 maja 2019 r. grupa podpisała kilka nowych kontraktów o łącznej wartości 263 mln zł, podano także.

Erbud S.A. będzie m.in. głównym wykonawcą budynku mieszkalnego Legnicka 33 we Wrocławiu. Wartość kontraktu ze spółką z Grupy Vantage Development to 67,2 mln zł. Spółka pozyskała także zlecenie na przebudowę i rozbudowę pływalni miejskiej OSiR w Stargardzie za 31,6 mln zł oraz kontrakt na realizację budynku z mieszkaniami na wynajem w Warszawie o wartości 33 mln zł. Z kolei niemiecka spółka GWI z Grupy ERBUD zrealizuje stan surowy wieżowca UpperNord Tower w Düsseldorfie – najwyższego budynku mieszkalno-hotelowego w stolicy Nadrenii Północnej-Westfalii. Umowa podpisana ze spółką zależną CG Gruppe warta jest 24 mln euro (102,8 mln zł), wymieniono w materiale.

"Możliwości dalszego rozwoju dostrzegamy głównie w segmencie kubaturowym, którego łączny portfel zleceń w kraju i za granicą stanowił na koniec marca 67% całego portfela Grupy Erbud. Znaczny potencjał widzimy też w segmencie budownictwa inżynieryjno-drogowego, przede wszystkim za sprawą realizowanego przez spółkę PBDI dużego kontraktu na budowę trasy S3, a także dzięki licznym inwestycjom w farmy fotowoltaiczne. Dzięki obfitemu portfelowi zamówień możemy sobie pozwolić na bardzo selektywny dobór kolejnych zleceń. Priorytetem jest obecnie stabilizacja przychodów i poprawa rentowności" - skomentował prezes Dariusz Grzeszczak.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)