Lokum Deweloper miał 17,93 mln zł zysku netto w I kw. 2019 r.Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Lokum Deweloper odnotował 17,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 3,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 26,43 mln zł wobec 1,88 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 71,16 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 9,35 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,44 mln zł wobec 0,75 mln zł straty rok wcześniej.

Lokum Deweloper to deweloper mieszkaniowy z Wrocławia. W 2015 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW.

(ISBnews)