Ciech rekomenduje niewypłacanie dywidendy z zysku za 2018 r.Warszawa, 22.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Ciechu rekomenduje przeznaczenie zysku za 2018 rok na kapitał zapasowy spółki (253,43 mln zł) oraz pokrycie rozpoznanej straty (17,18 mln zł), podała spółka.

"Zarząd Ciech S.A. (...) 22 maja 2019 r. podjął uchwałę, w której rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu emitenta przeznaczenie zysku netto spółki za rok obrotowy 2018, w wysokości 270 611 852,97 złotych w następujący sposób:

1. kwotę 17 181 990,27 złotych przeznaczyć na pokrycie straty rozpoznanej jako korekta bilansu otwarcia;

2. kwotę w wysokości 253 429 862,70 złotych przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki"- czytamy w raporcie.

Ciech podał, że wskazana w punkcie pierwszym strata, rozpoznana jako korekta bilansu otwarcia, wynika ze zmiany przez spółkę polityki rachunkowości w związku z zastosowaniem Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9 (MSSF 9) od 1 stycznia 2018 r.

"Rekomendacja zarządu spółki, dotycząca przeznaczenia kwoty wskazanej w punkcie drugim na kapitał zapasowy, jest wynikiem analizy i oceny aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Ciech oraz jest związana z realizacją strategii Grupy Ciech na lata 2019-2021" - czytamy także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)