Ciech: UCS kwestionuje odliczenie VAT dot. spółki zal. Verbis ETA za IV kw. 2013Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Do pełnomocnika spółki Verbis ETA sp. z o.o. S.K.A. - spółki zależnej Ciechu - wpłynął protokół badania ksiąg w związku z prowadzonym przez Małopolski Urząd Celno-Skarbowy w Krakowie wobec spółki zależnej postępowaniem podatkowym z tytułu rozliczenia VAT za IV kwartał 2013 roku, podał Ciech. Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu.

"Urząd zakwestionował prawo odliczenia VAT od części wkładu niepieniężnego (aport) wniesionego przez Ciech na kapitał zapasowy spółki zależnej. Zdaniem Urzędu, podstawę opodatkowania aportu stanowi kwota równa wartości nominalnej objętych przez Ciech akcji spółki zależnej, wbrew interpretacji podatkowej wydanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz Ciech" - czytamy w komunikacie.

Spółka zależna oraz jej doradcy nie zgadzają się ze stanowiskiem Urzędu, podkreślono w komunikacie.

"W przypadku utrzymania niekorzystanego dla spółki zależnej stanowiska w postępowaniu oraz w ewentualnym postępowaniu sądowo-administracyjnym, na wynik skonsolidowany Grupy Ciech będą miały wpływ kwoty: 30 775 121,95 zł z tytułu VAT oraz odsetki, które na dzień dzisiejszy wynoszą 13 520 818,00 zł. W związku z faktem, iż cała kwota podatku VAT została odprowadzona do właściwego urzędu skarbowego, zgodnie z obecnym stanem faktycznym - na skonsolidowane przepływy pieniężne Grupy Ciech wpływ może mieć zapłata odsetek, o których mowa powyżej" - czytamy dalej.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)