Forte miało 13,88 mln zł zysku netto, 24,42 mln zł zysku EBIT w I kw. 2019 r.Warszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Forte odnotowało 13,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 7,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 24,42 mln zł wobec 15,9 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 38,4 mln zł wobec 23,37 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 319,51 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 295,51 mln zł rok wcześniej.

"Do najistotniejszych czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte wyniki w okresie sprawozdawczym grupa może zaliczyć: utrzymanie spodziewanego popytu ze strony odbiorców, adekwatnego do wysokiego sezonu w branży, który był kontynuacją trendu z IV kwartału 2018 roku; stopniową zamianę struktury sprzedaży mebli (dotyczy zarówno produktów, rynków, jak i klientów) pozwalającą na kontynuację rozpoczętej w IV kwartale 2018 roku poprawy marżowości sprzedaży; istotny wzrost kosztów działalności tzn. wzrost cen energii elektrycznej (+40% r/r - wpływ około 0,9 mln / m-c) oraz efekt podwyżek wynagrodzeń z III kwartału 2018 roku (jednostkowe wzrosty około +10%), częściowo kompensowany poprzez działania reorganizacyjne w grupie; bardzo niską rentowności na sprzedaży na rynku nadwyżek płyty surowej produkowanej przez spółkę zależną Tanne" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 4,45 mln zł wobec 0,55 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2018 r. spółka miała 1 107 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)