WZ Cherrypick Games zdecyduje 24 VI o emisji akcji i niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 23.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Cherrypick Games zdecydują o emisji 88 tys. akcji serii D bez prawa poboru po cenie emisyjnej 59 zł, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca. W odrębnym projekcie uchwały przewiduje się, że zysk netto za 2018 rok w kwocie 742 tys. zł zostanie w całości przeznaczony na kapitał zapasowy.

"Podwyższenie kapitału zakładowego i zaoferowanie akcji nowej emisji w drodze subskrypcji prywatnej przy jednoczesnym pozbawieniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy umożliwi Spółce realizację zobowiązania podjętego przez członków zarządu spółki: Marcina Kwaśnicę i Michała Sroczyńskiego, tj. zobowiązania do objęcia akcji nowej emisji w wartości równej cenie sprzedaży netto akcji spółki dokonanych przez członków zarządu spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

W kwietniu Kwaśnica i Sroczyński sprzedali na rzecz inwestorów łącznie 112,05 tys. akcji po cenie 59 zł sztuka za łącznie 6,6 mln zł.

Cherrypick Games to producent gier mobilnych oraz na platformy PC i konsole. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od listopada 2017 r.

(ISBnews)