Warszawa, 24.05.2019 (ISBnews) - Rada Nadzorcza Stalproduktu powołała prezesa Piotra Janeczka oraz członka zarządu Łukasza Mentla na kolejną trzyletnią kadencję trwającą do dnia odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2021 rok, podała spółka.

Uchwały wchodzą w życie ze skutkiem w dniu następującym po dniu wygaśnięcia trwającej kadencji, czyli po dniu odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia Stalproduktu, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2018 rok oraz uzyskaniu przez Piotra Janeczka oraz Łukasza Mentla absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018, podano także.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki sięgnęły 3 956,69 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)