Akcjonariusze Pekabeksu zdecydują 24 VI o wypłacie 0,31 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 28.05.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex zdecydują o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 7,6 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,31 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 24 czerwca.

"Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem rady nadzorczej za rok 2018 zwyczajne walne zgromadzenie postanawia o przeznaczeniu zysku Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex za rok obrotowy 2018 w kwocie 11 660 311,21 zł w następujący sposób:
a) kwotę 7 619 709,48 zł przeznaczyć na dywidendę, co oznacza 0,31 zł na 1 akcję,
b) kwotę 4 040 601,73 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie.

Akcjonariusze mają również ustalić dzień dywidendy na 20 lipca 2019 roku oraz dzień wypłaty dywidendy na 31 lipca 2019 r.

W ubiegłym roku zwyczajne walne zgromadzenie Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości 3 899 011,84 zł, tj. 0,16 zł na jedną akcję za 2018 r.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)