Grupa Azoty zdecydowała o objęciu planowanej emisji ZCh 'Police'Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Grupa Azoty podjęła uchwałę o objęciu akcji serii C z planowanej emisji Grupy Azoty Zakładów Chemicznych "Police" w drodze realizacji prawa poboru, złożenia zapisów dodatkowych za określoną przez zarząd Polic cenę emisyjną, w ramach subskrypcji zamkniętej oraz objęciu akcji nieobjętych przez inwestorów w ramach oferty z prawem poboru za cenę emisyjną określoną przez Police w skierowanym do niej zaproszeniu do złożenia zapisu na akcje, z zastrzeżeniem, że bezpośrednio po planowanej emisji Grupa Azoty powinna utrzymać co najmniej 50% plus jeden głos na walnym zgromadzeniu Polic, podały Azoty.

"W związku z powyższym, zarząd emitenta wystąpi do rady nadzorczej o zaopiniowanie wniosku do walnego zgromadzenia w sprawie wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki GA Police oraz o umieszczenie w porządku obrad najbliższego walnego zgromadzenia emitenta punktu porządku obrad dotyczącego wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym GA Police" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie zarząd wystąpi do walnego o upoważnienie do podjęcia wszelkich czynności formalno-prawnych związanych z obejmowaniem akcji.

Pod koniec kwietnia akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police podjęli decyzję w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Planowane wpływy z emisji powinny wynieść ok. 1 mld zł. Środki z emisji akcji umożliwią realizację planów inwestycyjnych spółki związanych z projektem Polimery Police, jednej z największych inwestycji w historii polskiego sektora chemicznego, podano wtedy.

Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda. Dniem prawa poboru będzie 18 czerwca 2019 r. Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego spółki oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd spółki.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)