Alior Bank: Czekamy na uzasadnienie wyroku sądu ws. Ruchu, podtrzymujemy planyWarszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Alior Bank czeka na pisemne uzasadnienie wyroku sądu w sprawie odmowy zatwierdzenia układu Ruchu z wierzycielami i podejmie dalsze kroku prawne po jego przeanalizowaniu, podał bank. Alior Bank podkreślił jednocześnie, że konsekwentnie dąży do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji Ruchu.

"Sąd restrukturyzacyjny nie podważył merytorycznie układu Ruch SA z wierzycielami. Jedynie z przyczyn proceduralnych, w związku uchybieniami natury formalnej, nie zatwierdził układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego Ruch SA w restrukturyzacji. Oczekujemy na pisemne uzasadnienie tego wyroku. Po jego przeanalizowaniu podejmiemy dalsze kroki prawne" - czytamy w stanowisku banku.

"Scenariusz restrukturyzacji, w ramach którego wydawcy będący wierzycielami Ruch SA przyjęli proponowane zapisy układów PPU1 i PPU2 zawierające propozycje umorzeń części wierzytelności, jest według nas najbardziej korzystny dla Alior Bank oraz pozostałych wierzycieli. Konsekwentnie w porozumieniu z Ruch SA w restrukturyzacji oraz Polskim Koncernem Naftowym Orlen S.A. dążymy do realizacji wcześniej nakreślonego planu restrukturyzacji" - podkreślił Alior.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych odmówił dziś zatwierdzenia układów przyjętych przez zgromadzenia wierzycieli w ramach przyśpieszonego postępowania układowego spółki Ruch w restrukturyzacji z przyczyn proceduralnych w związku uchybieniami natury formalnej.

PKN Orlen podał wcześniej w swoim stanowisku do decyzji sądu, że podtrzymuje deklaracje odnośnie planów związanych z zaangażowaniem się w przejęcie i restrukturyzację spółki Ruch w restrukturyzacji.

W połowie kwietnia wierzyciele Ruchu w restrukturyzacji przyjęli propozycje umorzenia części wierzytelności. Kilka dni wcześniej Alior Bank zawarł porozumienie w sprawie warunków transakcji pomiędzy bankiem, PKN Orlen oraz Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń (PZU) w sprawie przejęcia 100% akcji Ruch w restrukturyzacji i sprzedaży ich na rzecz PKN Orlen.

Nabycie akcji przez PKN Orlen nastąpi po spełnieniu warunków przewidzianych w porozumieniu tj. m.in.: 1. prawomocnego stwierdzenia wykonania układów zawartych w przyspieszonych postępowaniach układowych spółki, 2. uzyskaniu przez strony porozumienia zgód korporacyjnych oraz 3. wydaniu przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Komisję Europejską zgody na nabycie akcji przez PKN Orlen.

Porozumienie zostało zawarte w związku ze złożeniem 11 kwietnia br. przez PKN Orlen oferty finansowania Ruchu z zamiarem przejęcia akcji.

Ruch jest organizatorem sieci saloników prasowych i kiosków w Polsce, jak również prowadzi działalność w zakresie dystrybucji prasy i książek (w tym sprzedaż internetową), a także usług kurierskich (usługa "Paczka w Ruchu"). Ruch kontroluje również spółki prowadzące działalność w zakresie m.in. zarządzania nieruchomościami, usług wsparcia biznesowego, prenumeraty oraz marketingu.

(ISBnews)