Larq miał 6,92 mln zł straty netto z dz. kont. w I kw. 2019 r.Warszawa, 31.05.2019 (ISBnews) - Larq odnotował 6,92 mln zł jednostkowej straty netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 14,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 8,24 mln zł wobec 18,09 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 88 tys. zł w I kw. 2019 r. wobec 122 tys. zł rok wcześniej.

Larq S.A. jest polską spółką inwestycyjną notowaną na głównym parkiecie GPW, zarządzającą podmiotami działającymi w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 0,45 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)