PEM miał 2,85 mln zł zysku netto, 2,92 mln zł zysku EBIT w II kw. 2019 r.Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Private Equity Managers (PEM) odnotował 2,85 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 1,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.


Zysk operacyjny wyniósł 2,92 mln zł wobec 3,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z tytułu zarządzania sięgnęły 12,21 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 14,58 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2019 r. spółka miała 4,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 4,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach z tytułu zarządzania w wysokości 24,71 mln zł w porównaniu z 26,97 mln zł rok wcześniej.

W pierwszej połowie 2019 r. fundusze zarządzane przez spółkę z grupy PEM sfinalizowały dwa znaczące wyjścia. Wychodząc z inwestycji w Dotpay/eCard do Funduszu MCI.EV wpłynęły środki w wysokości 255 mln zł. W przypadku exitu z inwestycji w ABC Data, wpływ netto do Funduszu po potrąceniu kosztów transakcyjnych wyniesie ponad 140 mln zł, wskazano w informacji.

"Kontynuujemy intensywne prace nad procesami exitowymi. To dobry czas na rynkach, aby odpowiednio przygotowane spółki, które zwiększyły swoją wartość, przygotować na sprzedaż. Tak było choćby w przypadku Dotpay/eCard" - powiedział prezes i partner zarządzający Tomasz Czechowicz, cytowany w komunikacie.

Największy fundusz zarządzany przez spółkę z grupy PEM - MCI.EuroVentures, kolejny kwartał przyniósł atrakcyjną stopę zwrotu: +6,13% w H1 2019. Pozostałe fundusze, MCI.TechVentures oraz MCI.CreditVentures, zanotowały w H1 2019 stopy zwrotu odpowiednio -7,17% i +2,44%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2019 r. wyniósł 4,9 mln zł wobec 2,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od 2015 r.

(ISBnews)