Portfel zamówień Pekabeksu miał wartość 480,75 mln zł na koniec I półr.Warszawa, 06.09.2019 (ISBnews) - Wartość portfela zamówień Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex dla sprzedaży kontraktowej, uwzględniającej sprzedaż z segmentów prefabrykacja, usługi budowlane i usługi produkcyjne do realizacji wynosi 480,75 mln zł na dzień 30 czerwca 2019 r., w tym 276,88 mln zł na br. i 174,8 mln zł na 2020 r., podała spółka. Rok wcześniej backlog miał wartość łącznie 583,42 mln zł.

"Grupa systematycznie buduje silny i zdywersyfikowany portfel zamówień (backlog), który wypełni produkcję w kolejnych okresach. Zawiera on zagregowaną wartość podpisanych kontraktów, które zostały zawarte i są/będą realizowane i ujmowane w przychodach ze sprzedaży po
dniu bilansowym. Backlog nie uwzględnia kontraktów planowanych i jeszcze nie zawartych (wg stanu podpisanych umów i realizacji na dzień 31 lipca danego roku) oraz planowanych przychodów w segmencie realizacji pilotażowych projektów na własny rachunek. Wartości portfela zamówień w rozbiciu na poszczególne okresy/lata wynikają z harmonogramów realizacji wskazanych w kontraktach i zakładają ich terminową realizację" - czytamy w raporcie za I półrocze 2019 r.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 886,34 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)