Enea miała 259,63 mln zł zysku netto, 867,03 mln zł EBITDA w II kw. 2019 r.Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - Enea odnotowała 259,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2019 r. wobec 190,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 484,55 mln zł wobec 294,11 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 867,03 mln zł wobec 601,94 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto sięgnęły 3 579,57 mln zł w II kw. 2019 r. wobec 3 051 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2019 r. spółka miała 505,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 431,19 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży netto w wysokości 7 589,18 mln zł w porównaniu z 6 039,56 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 1 665,82 mln zł wobec 1 304,06 mln zł rok wcześniej.

"W pierwszym półroczu 2019 r grupa kapitałowa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 1 666 mln zł (wzrost r/r o 362 mln zł). Najwyższa EBITDA, 730 mln zł, zrealizowana została w obszarze Wytwarzania (wzrost o 293 mln zł). Na wynik obszaru pozytywnie wpłynął głównie wzrost produkcji w spółce Enea Wytwarzanie oraz poziom przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej i praw majątkowych, mimo negatywnego odchylenia kosztów paliw i praw do emisji CO2. Obszar Wydobycia odnotował wynik EBITDA na poziomie 434 mln zł, co oznacza wzrost r/r o 161 mln zł. Wyższy wynik segmentu to rezultat wyższego poziomu produkcji i sprzedaży w porównaniu do pierwszego półrocza poprzedniego roku oraz wyższej ceny sprzedaży węgla, a także ciągłej pracy nad poprawą efektywności operacyjnej kopalni szczególnie w zakresie kosztów stałych. W obszarze Dystrybucji osiągnięta została EBITDA niższa r/r o 65 mln zł (w pierwszym półroczu 2019 r wyniosła 515 mln zł). Wysokie średnie ceny energii elektrycznej przyczyniły się do wzrostu kosztów zakupu energii na potrzeby własne oraz na pokrycie różnicy bilansowej. Ponadto, w obszarze tym odnotowano spadek wyniku na pozostałej działalności operacyjnej, głównie na skutek zmiany stanu rezerw dot majątku sieciowego oraz efektu wyższych przychodów od ubezpieczyciela w analogicznym okresie roku poprzedniego. Obszar Obrotu odnotował wynik EBITDA na poziomie 35 mln zł (wzrost r/r o 6 mln zł). Obrót detaliczny charakteryzował się wzrostem przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców końcowych, łącznie z szacowanymi przychodami z tytułu kwoty różnicy ceny. Poziom wzrostu nie pokrył rosnących kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych, głównie z tytułu zakupu praw majątkowych. Natomiast obrót hurtowy pozostaje pod presją wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 co wpływa na wyceny kontraktów oraz zabezpieczeń" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2019 r. wyniósł 382,88 mln zł wobec 747,56 mln zł zysku rok wcześniej.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

(ISBnews)