Warszawa, 04.10.2019 (ISBnews) - BoomBit osiągnął we wrześniu skonsolidowane przychody w wysokości 4,26 mln zł, podała spółka. Firma intensywnie pracuje nad dopracowaniem kolejnych tytułów GaaS, tj. "Archery Club" i "Idle Monster Factor", przed zaplanowanymi na IV kwartał premierami.

"Zarząd BoomBit z siedzibą w Gdańsku informuje, że szacunkowe skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej BoomBit we wrześniu 2019 roku wyniosły 4,26 mln zł, w tym 3,29 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaS oraz 0,97 mln zł dla gier wydawanych w formule GaaP. Wydatki na user acquisition (pozyskiwanie graczy) wyniosły w tym okresie 1,16 mln zł dla gier GaaS oraz 0,04 mln zł dla gier non GaaS" - czytamy w komunikacie.

Spółka dodała, że dane uwzględniają przychody oraz wydatki na user acquisition z fazy soft launch, które zgodnie z polityką rachunkowości Grupy są odnoszone na nakłady na prace rozwojowe.

"BoomBit obecnie intensywnie pracuje nad dopracowaniem kolejnych tytułów GaaS, tj. "Archery Club" i "Idle Monster Factor", przed zaplanowanymi na IV kwartał premierami. Dane retencji i monetyzacji z soft launch tych gier są obiecujące - wyższe niż w przypadku naszych dotychczasowych produkcji z tych gatunków, tj. "Darts Club" i "Idle Coffee Corp", co pozwala nam z optymizmem patrzeć na ich przyszłe wyniki. Jednocześnie finalizujemy prace nad grą "Cooking Festival", której soft launch jest planowany jeszcze w bieżącym roku - powiedział wiceprezes Hannibal Soares, cytowany w osobnym komunikacie.

Wydatki na user acquisition we wrześniu wyniosły 1,2 mln zł. Grupa optymalizuje nakłady na pozyskiwanie graczy oraz rozwija nowe kanały UA, np. Google UAC. Obecnie prowadzi w nich pilotażowe projekty. Dodatkowo grupa zaczyna pozyskiwać więcej użytkowników, którzy nie dokonują zakupów w grach, ale są rentowni ze względu na rosnące przychody z reklam, podano także.

"Ta grupa użytkowników stała się dla nas bardziej atrakcyjna, ponieważ w ostatnich miesiącach poprawiliśmy monetyzację reklamową (wyższe przychody przypadające na użytkownika). Mniejsza łączna skala wydatków na user acquisition jest efektem prowadzonych przez nas optymalizacji. Po ich zakończeniu będziemy chcieli je zwiększać w kolejnych okresach" - dodał prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

Jednocześnie BoomBit rozpoczął realizację działań mających na celu optymalizację kosztów. Pierwsze efekty tych działań będą widoczne w danych finansowych za III kw.2019 r.

"Nasze duże, obiecujące tytuły, są na zaawansowanym etapie produkcji, w związku z czym nie wymagają już tak licznych zespołów. Jednocześnie udaje nam się wykorzystywać nasze zasoby w sposób bardziej efektywny. Zakładamy, że optymalizacja kosztowa wraz ze wzrostem bazy przychodowej przyczynią się do istotnej poprawy naszych przepływów pieniężnych" - dodał członek zarządu Marek Pertkiewicz. 

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)