Spłaty wierzytelności należnych Grupie Best wyniosły ok. 66 mln zł w III kw.Warszawa, 15.10.2019 (ISBnews) - Poziom spłat wierzytelności należnych Grupie Best w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku wyniósł ok. 190 mln zł wobec 199 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku, podała spółka. W samym III kwartale bieżącego roku spłaty wierzytelności należne Grupie Best wyniosły w zaokrągleniu 66 mln zł wobec 72 mln zł przed rokiem. Poziom spłat osiągnięty w III kwartale był jednocześnie nieco wyższy niż w pierwszych dwóch kwartałach tego roku, kiedy to spłaty należne Grupie Best wyniosły odpowiednio 58 mln zł i 65 mln zł.

"Dzięki systematycznej poprawie efektywności naszych operacji notujemy stabilny poziom spłat z zarządzanych portfeli wierzytelności, pomimo bardzo ograniczonych inwestycji w nowe portfele" - wskazał prezes Krzysztof Borusowski, cytowany w komunikacie.

W pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku Grupa Best kupiła dwa portfele wierzytelności nieregularnych o łącznej wartości nominalnej 231 mln zł, za które zapłaciła niespełna 19 mln zł. W analogicznym okresie 2018 r. grupa zainwestowała prawie 69 mln zł, nabywając portfele wierzytelności o łącznej wartości nominalnej ponad 1,2 mld zł, wskazano również.

"Zgodnie z zapowiedziami, w tym roku wstrzymywaliśmy się z zakupami nowych portfeli w oczekiwaniu na ustabilizowanie się sytuacji na rynku i dostosowanie oczekiwań cenowych sprzedających do nowych uwarunkowań rynkowych. Spodziewamy się wzmożonej podaży kredytów nieregularnych w kolejnych latach, dlatego podjęliśmy działania zmierzające do istotnego wzmocnienia kapitałowego Grupy Best, co skokowo zwiększy nasze możliwości inwestycyjne i umożliwi dalszy dynamiczny wzrost skali naszej działalności" - zapowiedział Borusowski.

Best specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami nieregularnymi. Inwestuje w portfele wierzytelności (przede wszystkim bankowe) z wykorzystaniem funduszy sekurytyzacyjnych. Best jest spółką notowaną na warszawskiej giełdzie od 1997 r.

(ISBnews)