CCC: Capex nie powinien przekraczać 200 mln zł rocznie w kolejnych latachWarszawa, 30.10.2019 (ISBnews) - CCC chce, by w kolejnych latach jej capex nie przekraczał 200 mln zł rocznie, poinformował prezes Marcin Czyczerski.

"W kolejnych latach capex nie powinien przekraczać 200 mln zł, zakładamy zrównoważony rozwój" - powiedział Czyczerski podczas konferencji prasowej.

Wydatki na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne wyniosły 369,8 mln zł w I-III kw. 2019 r. wobec 268,1 mln zł rok wcześniej, jak podała spółka w raporcie kwartalnym.

"Skonsolidowane przepływy netto z działalności inwestycyjnej za okres 01-09.2019 r. wyniosły -601,1 mln zł. Na działalność inwestycyjną wpływ miał przede wszystkim wzrost wydatków na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne (369,8 mln zł), będący efektem przeprowadzonych akwizycji, rozbudowy centrum logistycznego oraz rozwoju sieci sprzedaży. Wydatki dotyczące inwestycji w jednostkę stowarzyszoną HR Group wyniosły 118,4 mln zł, a udzielone pożyczki 112,7 mln zł" - czytamy w raporcie.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.

(ISBnews)