Fedha, Polska Nutit i Trade Bridge Czechy wezwą do sprzedaży akcji VantageWarszawa, 08.11.2019 (ISBnews) - Spółki Fedha, Polska Nutit oraz Trade Bridge Czechy posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym Vantage zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji po 11,5 zł za sztukę, podało Vantage Development.

"Akcjonariusze emitenta, tj. Fedha sp. z o.o., Polska Nutit A.S. oraz Trade Bridge Czechy A.S., posiadający łącznie 100% akcji w kapitale zakładowym emitenta zawarli z TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH umowę inwestycyjną dotyczącą sprzedaży 100% akcji emitenta w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym emitenta z jednoczesnym wydzieleniem działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych" - czytamy w komunikacie.

Na podstawie umowy cena za akcję w wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji w kapitale zakładowym emitenta będzie wynosiła 11,5 zł, łączna cena transakcji wynosić będzie zatem ok. 131 mln euro, z czego wartość wydzielanej działalności w zakresie nieruchomości komercyjnych wynosi ok 46 mln euro, czytamy także.

"Wezwanie, o którym mowa powyżej będzie ogłoszone pod warunkiem:

- uzyskania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji oraz

- podjęcia uchwały, przez walne zgromadzenie emitenta, w sprawie przywrócenia akcjom emitenta formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania akcji emitenta z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy czym podjęcie tej uchwały będzie uzależnione od zgody regulatora wskazanej powyżej" - czytamy także.

Vantage Development S.A. to firma deweloperska, realizująca projekty w segmencie mieszkaniowym i biurowym. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)