PGNiG nie spodziewa się negatywnego oddziaływania na wyniki IV kw.Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) nie spodziewa się negatywnych czynników oddziałujących na wyniki w IV kw. br., poinformował wiceprezes Michał Pietrzyk.

"Nie widzę czynników, które miałyby negatywnie wpłynąć na wynik finansowy IV kwartału" - powiedział Pietrzyk podczas konferencji prasowej.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 1 342 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 2 824 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 29 653 mln zł w porównaniu z 28 481 mln zł rok wcześniej.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 41,2 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)