Oczekiwania ośmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wahały się od 8,2 mln zł do 20,3 mln zł zysku netto.

Grupa wypracowała 92,9 mln zł przychodów, podczas gdy średnia prognoz analityków wynosiła 74,6 mln zł. Przychody wzrosły o 38,3 proc. wobec analogicznego okresu 2018 roku.
Zysk operacyjny spadł rok do roku o 8,1 proc. do 16,8 mln zł. Konsensus zakładał 13,6 mln zł zysku.

Wynik EBITDA CD Projektu w trzecim kwartale - według wyliczeń PAP Biznes - sięgnął 24,9 mln zł, co oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 28,2 proc. Konsensus PAP Biznes wskazywał na wynik w wysokości 20,5 mln zł.

Spółka od początku 2019 roku publikuje wyniki z uwzględnieniem standardu rachunkowego MSSF 16. Historyczne dane nie zostały przekształcone.

Grupa podała, że na koniec trzeciego kwartału pozycja bilansowa "sprzedaż przyszłych okresów" - związana z zaliczkami na poczet tantiem oraz otrzymanymi lub należnymi tantiemami, głównie w związku z planowaną premierą gry "Cyberpunk 2077" - wyniosła 136 mln zł i była o 62 mln zł wyższa niż kwartał temu.

Przepływy operacyjne netto CD Projektu w trzecim kwartale były dodatnie i wyniosły 112,1 mln zł, wobec 28,1 mln zł przed rokiem.

Nakłady na prace rozwojowe w trzecim kwartale wyniosły 43,5 mln zł, wobec 34,6 mln zł kwartał wcześniej. Łączne nakłady wykazane w bilansie spółki na koniec września wzrosły do 333,1 mln zł.

Z końcem czerwca grupa miała dostęp łącznie do 593,6 mln zł gotówki oraz lokat bankowych powyżej trzech miesięcy, o 63 mln zł więcej niż na koniec czerwca.