„Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez Alior Bank SA w związku z publiczną ofertą akcji zwykłych na okaziciela serii A i C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C oraz praw do akcji serii C (oferującym jest IPOPEMA Securities)” – czytamy w komunikacie nadesłanym przez KNF.

W komunikacie nie ma informacji, kiedy prospekt emisyjny zostanie podany do publicznej wiadomości.

Spółka z debiutu na GPW chce uzyskać z debiutu 700 mln zł. IPO Alior Banku będzie największym debiutem na warszawskiej giełdzie od czasu pierwszej oferty publicznej JSW w czerwcu 2011 r. o wartości 5,37 mld zl.

>>> Czytaj też: Debiut Alior Banku: zobacz, jak ofertę banku oceniają analitycy

Alior Bank działa od jesieni 2008 r. Obecnie obsługuje już ponad 1,36 mln klientów. Wolumen depozytów przekroczył 14,3 mld zł. Bank udzielił kredytów na sumę ponad 13,8 mld zł. Alior Bank zatrudnia ponad 4,7 tys. pracowników. 

Z ponad 680 placówkami (stan na 30 września 2012 roku), Alior Bank zbudował trzecią co do wielkości bankową sieć dystrybucji w Polsce, na którą składają się oddziały własne, placówki partnerskie i mini oddziały pod marką Alior Bank Express.

>>> Zobacz więcej: Debiut Alior Banku: największe IPO na GPW od ponad roku