Zysk operacyjny wyniósł 5,2 mln zł wobec 3,98 mln zł zysku rok wcześniej.

"Zysk ze sprzedaży do końca I kwartału 2021 r. wyniósł 9,4 mln zł (wzrost o 1,77 mln zł r/r), natomiast zysk na działalności operacyjnej 5,2 mln zł (wzrost o 30,6% r/r). Wynik EBITDA ukształtował się na poziomie 6,84 mln zł (wzrost o 24,8% r/r). Zysk netto w pierwszym kwartale 2021 r. wzrósł o 105,5% r/r i wyniósł 5,4 mln zł. Istotny wpływ na poziom wyniku netto miało ujęcie aktywa z tytułu podatku odroczonego w wysokości 490 tys. zł. Wynik netto skorygowany o aktywo z tytułu podatku odroczonego wzrósł o 86,9% r/r i wyniósł 4,9 mln zł" - czytamy w raporcie.

Spółka odnotowała w I kwartale 2021 r. wzrost rentowności. Marża netto (od wyniku skorygowanego) w analizowanym okresie wyniosła 33,64% w porównaniu do 21,16% w I kwartale 2020 r., dodano.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 14,58 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 12,4 mln zł rok wcześniej.

"Spółka wypracowała blisko 14,6 mln zł przychodów ze sprzedaży w I kw. 2021 r., czyli o 2,2 mln zł więcej niż w analogicznym okresie 2020 r. (17,6% wzrost r/r). To najlepszy kwartał w dotychczasowej historii przedsiębiorstwa. Przychody ze sprzedaży modułów detekcyjnych stanowiły 96,3% wszystkich przychodów, tj. 14,04 mln zł, zaś przychody ze sprzedaży materiałów półprzewodnikowych przyniosły spółce 0,54 mln zł. Decydujący wpływ na wysokość obrotów miały następujące czynniki: wzrost sprzedaży o 462% (tj. 4,1 mln zł) r/r produktów do zastosowań wojskowych (stanowią 34,5% całego portfela zamówień); wzrost sprzedaży o 4% r/r do modułów stosowanych w branży przemysłowej (tj. 0,2 mln zł)" - czytamy dalej.

Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.

(ISBnews)