"W badaniu elektrofizjologicznym i histopatologicznym potwierdzono skuteczność urządzenia u wszystkich zwierząt. Ponadto, co bardzo cieszy, skuteczność kliniczną, zresztą zgodnie z naszymi przewidywaniami uzyskaliśmy przy znacznie krótszym czasie mrożenia niż inne dotychczas systemy krioablacyjne. Pomyślne zakończenie pierwszej z planowanych dwóch faz przewlekłych badań przedklinicznych na zwierzętach umożliwiają nam dokończenie II fazy jeszcze w tym roku, a badania kliniczne planujemy rozpocząć na przełomie I kw. i II kw. 2022 roku" - powiedział przewodniczący Rady Naukowej Medinice prof. dr hab. n. med. Piotr Suwalski, cytowany w komunikacie.

Krioaplikator CoolCryo stosowany m.in. do leczenia migotania przedsionków został zaprojektowany specjalnie do ablacji kardiochirurgicznej wykonywanej techniką małoinwazyjną. Metoda ta polega na wytworzeniu mini-dostępu do serca z zastosowaniem wideotoratoskopii, zamiast typowej sternotomii, czyli przecięcia mostka.

Szacuje się, że w Polsce blisko 400 tys. osób cierpi z powodu migotania przedsionków, które są najczęściej występującą arytmią serca. Najskuteczniejszą metodą leczenia m.in. migotania przedsionków jest ablacja, zaznaczono.

"Biorąc pod uwagę, że roczne tempo wzrostu wykonywanych ablacji wynosi ok. 9%, a tych z powodu migotania przedsionków - niemal 16% niezwykle istotne jest wykorzystywanie metody, która pozwala na optymalizację całego procesu. Zastosowanie innego medium chłodzącego oraz innego mechanizmu uzyskiwania niskiej temperatury umożliwia skrócenie czasu ablacji i jak zakładamy także zwiększenia jej skuteczności. Pracujemy też intensywnie nad szeregiem właściwości urządzenia, zwiększających jego użyteczność i funkcjonalność dla wykonującego zabieg" - dodał prof. Suwalski.

Medinice to polska firma o globalnym zasięgu, będąca platformą dla rozwiązań stosowanych w kardiologii. Firma rozwija własne projekty oraz projekty pozyskane od naukowców z Polski i zagranicy. Zespół tworzą profesjonaliści z obszaru medycyny, badań klinicznych, prawa (w szczególności własności intelektualnej) oraz finansów. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w grudniu 2020 r.

(ISBnews)