Zysk operacyjny wyniósł 24,71 mln zł wobec 7,79 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 202,71 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 37,18 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 5,62 mln zł wobec 10,52 mln zł straty rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 78,62 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)