Zysk operacyjny wyniósł 5 mln zł wobec 11,7 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,46 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 39,39 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 3,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 17,93 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 91,74 mln zł w porównaniu z 93,17 mln zł rok wcześniej.

"W I półroczu 2021 r. grupa kapitałowa Monnari Trade miała przychody niższe o 1,5% w relacji do porównywalnego okresu w 2020 r. Główną przyczyną były wielotygodniowe zakazy handlu w poszczególnych województwach jak również ograniczenia ogólnopolskie. W omawianym okresie przychody pod marką Femestage zamknęły się kwotą 8 mln zł w porównaniu do 6,7 mln zł w I półroczu 2020 r." - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Marża brutto na sprzedaży spadła w I półr. br. o 0,7 pkt proc. r/r do 53,3%.

"W wyniku optymalizacji kosztowej, grupa kapitałowa wygenerowała znacznie mniejszą stratę operacyjną w I półroczu 2021 r. (-) 339 tys. zł niż w okresie porównywalnym w 2020 r., kiedy wyniosła (-)18 144 tys. zł, Na poziome wyniku netto, z uwagi na sprzedaż udziałów w jednej ze spółek zależnych grupa kapitałowa odnotowała zysk w wysokości 3 847 tys. zł, w relacji do straty na poziome (-) 17 768 tys. zł w analogicznym okresie 2020 r." - czytamy także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2021 r. wyniosła 6,54 mln zł wobec 8,87 mln zł straty rok wcześniej.

"W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem, sklep internetowy zwiększył sprzedaż w stosunku do I półrocza 2020 r. o 32%, zaś jego udział w przychodach ze sprzedaży towarów wyniósł ok. 20%, o 5 pkt proc. więcej niż przed rokiem" - czytamy dalej.

Monnari Trade to spółka odzieżowa istniejąca od 2000 r. Na GPW jest notowana od 2006 r.

(ISBnews)